Όμηρος, Νικηφόρος Ξ. Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ν. Ελεοπούλου (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάς (εκλογαί)
[1956, 6th edition]