Όμηρος, Δ. Γουδής (σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Β΄ Εκλογή, Α, Ε, Ζ, Η)
[1918]