Ν. Κοντόπουλος- Θ. Παπακωνσταντίνου
Νεοελληνικά αναγνώσματα ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1950, 1st edition]