Σοφοκλής, Α. Ξ. Καραπαναγιώτης (σχόλια)
Οιδίπους Τύραννος Σοφοκλέους Τραγωδίαι σχολιασμέναι και ηρμηνευμέναι
[1902]