Νικ. Κονιδάς, Νικ. Διαμαντόπουλος
Φυσική και Χημεία δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1955]