Πλούταρχος, Μιχ. Χ. Οικονόμου, Βασ. Η. Τσακατίκας (εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις)
Πλουτάρχου Σόλων, Θεμιστοκλής, Περικλής Β΄ Γυμνασίου
[1977, 1st edition]