Γ. Καλαματιανός, Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος, Ν. Κοντόπουλος
Αναγνωστικό Ε ΄ Δημοτικού
[1965, 1st edition]