Δημ. Κοντογιάννης, Παύλος Νιρβάνας, Δημ. Γ. Ζήσης, Ν. Κοντόπουλος
Αναγνωστικό για την ΣΤ΄ Δημοτικού
[1947]