Ευαγ. Π. Φωτιάδης, Ηλ. Π. Μηνιάτης, Γ. Μέγας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος
Αναγνωστικόν ΣΤ ΄ Δημοτικού
[1963, 4th edition]