Γεώργιος Α. Μέγας
Αναγνωστικό για την Δ΄ Δημοτικού
[1947]