Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (μετάφραση), Ν. Φραγκίσκος (επιμέλεια)
Λυσίου Λόγοι (Περί του Σηκού, Απολογία υπέρ του αδυνάτου, κατά των Σιτοπωλών) Ισοκράτους λόγοι (Προς Δημόνικον, Προς Νικοκλέα, Ευαγόρας)
[1957, 2nd edition]