Ηλίας Χ. Γοντζές
Φυτολογία τεύχος δεύτερο, Για τους μαθητάς της Ε΄ και της Στ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1933]