Ηλίας Μαριολάκος
Γεωγραφία της Ελλάδος Α΄ Γυμνασίου
[1970, 2nd edition]