Στέλιος Σπεράντσας
Σωματολογία του ανθρώπου μετά στοιχείων υγιεινής
[1965, 14th edition]