Λάζαρος Γαβαλάς
Φυσική Ιστορία μετά στοιχείων υγιεινής ΣΤ΄ Δημοτικού
[1969]