Διον. Λεονταρίτης
Στοιχεία χημείας δια την Β΄ τάξιν των Οκτατάξιων Γυμνασίων και Πεντατάξιων Προγυμνασίων
[1938]