Παναγ. Γαβρεσέας
Εγχειρίδιον Φυτολογίας, προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ Τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων και Δ΄ των οκταταξίων Γυμνασίων