Ν. Διαμαντόπουλος
Αριθμητική γεωμετρία δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1969, 1st edition]