Φωκίων Φωτόπουλος
Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος Περιέχουσα την ύλην του προγράμματος της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων