Μιχαήλ Χ. Οικονόμου
Νεοελληνικά αναγνώσματα δια την Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1931]