Δημήτριος Κακλαμάνος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων, Τόμος Α΄
[1921]