Δημήτριος Κακλαμάνος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων, Τόμος Β΄
[1921]