Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1922, 6th edition]