Ιωάννης Χατζηκώστας
Μεθοδική Γραμματική Καθαρευούσης της Ομιλουμένης και Γραφομένης ελληνικής γλώσσης μετά πολλών πρακτικών ασκήσεων προς χρήσιν των μαθητών πέμπτης και έκτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1934]