Ξενοφών, Γ. Αναστασόπουλος (μετάφραση), Γρηγ. Καλαματιανός, Αναργ. Κουτσουλιέρης (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις (Εκλογαί) Β΄ Γυμνασίου
[1969, 2nd edition]