Πλάτων, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Κρίτων Ε΄ Γυμνασίου
[1974, 22nd edition]