Νικόλαος Δ. Νικολάου
Κοσμογραφία
[1959, 7th edition]