Α. Βαρελλά, Φ. Σταθάτου
Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1982, 3rd edition]