Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρελή
Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1979, 1st edition]