Π. Νικόδημος, Α. Βαρελλά, Ι. Θεοχάρης, Χ. Σακελλαρίου
Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού
[1982, 3rd edition]