Άννα Κελεσίδου-Γαλανού, Γραμματική Αλατζόγλου-Θέμελη, Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1976, 1st edition]