Δημήτριος Φιλικός
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Δια τας κατωτέρας τάξεις των Οκτατάξιων Γυμνασίων, Πεντατάξιων Προγυμνασίων και Αστικών Σχολείων
[1938]