Τέλης Πεκλάρης
Ευαγγελικές Περικοπές Α΄ Οι περικοπές του σχολικού χρόνου. Β΄ Η επί του Όρους Ομιλία για την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
[1977, 3rd edition]