Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης
Λεξιλογικές Ασκήσεις για την μέση παιδεία. Βιβλίο του δασκάλου
[1948]