Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουτσούνης (σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι. Δια την Ζ΄ Τάξιν των Οκτατάξιων Γυμνασίων
[1947]