Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Αντιγόνη προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων (παλαιού τύπου)
[1942]