Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (μετάφραση), Χ. Κ Καρανικόλας (επιμέλεια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή (Εκλογαί) δια την Δ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1960, 12th edition]