Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (μετάφραση), Κ.Α Παπαχρίστος (επιμέλεια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή (Εκλογαί) δια τας ανωτέρας Τάξεις των Γυμνασίων
[1951]