Νείλος Σακελλαρίου
Στοιχειώδης άλγεβρα δια τα Γυμνάσια
[1929, 1st edition]