Σοφοκλής, Γεώργιος Μιστριώτης
Τραγωδίαι Σοφοκλέους εκδιδόμεναι μετά σχολίων Αντιγόνη
[1891, 2nd edition]