Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία Φυσικής δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων Παλαιού Τύπου
[1951]