Γεώργιος Γεωργαλάς, Ακριβή Μαλλιάρη-Πατέρα
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας Α΄ Λυκείου
[1982, 17th edition]