Χρίστος Τσολάκης
Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
[1979, 2nd edition]