Γ. Γραφάκος, Κ. Διακάκης, Σ. Μαντζάρας
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου (αριθμητική και άλγεβρα - γεωμετρία)
[1977, 8th edition]