Ηλίας Β. Ντζιώρας, Ιωάννης Φ. Πανάκης
Μαθηματικά Β΄ Λυκείου ύλη κορμού
[1980, 11th edition]