Ηλίας Β. Ντζιώρας
Μαθηματικά άλγεβρα Β΄ Λυκείου
[1977, 8th edition]