Ι. Ιωαννίδης, Ηλίας Ντζιώρας (επιμέλεια)
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Β
[1969, 1st edition]