Στυλιανός Ε. Κατάκης, Πέτρος Βότσης, Μαρία Τσώνου-Πολάτου (επιμέλεια)
Ζωολογία και φυτολογία Α΄ Γυμνασίου
[1976, 1st edition]