Σπ. Γ. Κανέλλος
Ευκλείδειος γεωμετρία Β΄, Γ΄ Λυκείου θετικής κατευθύνσεως
[1978, 4th edition]