Σπ. Γ. Κανέλλος
Ευκλείδειος γεωμετρία Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Γυμνασίου θετικής κατευθύνσεως
[1975, 1st edition]